fbpx

Itt van a 100%-os, vissza nem térítendő állami támogatás, amely elsősorban napelemes rendszerek telepítését és energetikai korszerűsítést célozza. Tehát a napelem ingyen elérhető mindazok számára, akik a pályázat feltételeinek megfelelnek. Megjegyeznénk, hogy az pályázat jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, ezért a cikkben szereplő már publikus, hiteles információkat a kormány által közzétett kiírástervezet alapján készült.

Cikkünk folyamatosan frissül. A jelenlegi verziót közzétettük: 2021 szeptember 7.-én. 

 

100% állami támogatás napelemre:
200 milliárdos keretből napelem ingyen is telepíthető, de ki kérheti?

Alig egy héttel azután, hogy megírtuk, még mindig nem érkezett meg a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervhez (HET) kapcsolt, körülbelül 150 milliárd forintnyi napelem támogatást tartalmazó pályázat részletes leírása, napvilágot látott a program teljes dokumentációja. A most kihirdetett felhívás érdekessége, hogy nemcsak a keretösszeg változott (több mint 50 milliárddal növekedett a felhasználható forrás), de a pályázók köre is: a lakossági fogyasztók mellett a kivitelezők is jelentkezhetnek a programba. De miért szükséges a szakmai pályázat és a regisztráció? Cikkünk most ezt is részletezi. Pontosan kitérünk arra, hogy 100% állami támogatás napelemre milyen feltételekkel,milyen tevékenységek körök esetén kérhető. Ezek mellett bemutatjuk a programban várható pályázható összegek megoszlását

Napelem ingyen: kik pályázhatnak a napelemes rendszerre és energetikai korszerűsítésre?

Az összesen 201.624.116.436 forint támogatási keretből gazdálkodó lakossági pályázat közel 35 ezer, háztartás számára nyújt segítséget. A vissza nem térítendő támogatás korábban megfogalmazott célja az volt, hogy a szegényebb családok számára lehetőséget teremtsen ahhoz, hogy megszüntessék a fával, illetve fosszilis tüzelőanyagokkal fűtést, ezzel együtt pedig az energiaszegénységet. Azonban, a jelenlegi kiírási tervezetben nyilvánvalóvá válik, hogy a 400 ezer Ft/hó/fő jövedelemhatár beemelésével kibővül az igénylők köre. 

Ezért a pályázati felhívás az alacsony jövedelmű családok mellett a maximum  4.850.000 forint éves keresettel és saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára is megnyitja a lehetőséget, hogy vissza nem térítendő támogatással megújuló energiaforrással lássák el otthonaikat, vagy energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. A beruházással nemcsak csökkenthető az épület energiaigénye, de a kisebb energiafelhasználás mellett az üvegházhatású gázok kibocsátása is redukálható.

A 100% állami támogatás napelemre ezen feltételek mellett igényelhető 

A pályázatra tehát olyan magánszemélyek jelentkezhetnek, akik a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkeznek, és a 2020. évi személyi jövedelemadó bevallásuk szerint egy főre jutó jövedelmük 0 és 4.850.000 forint közé esik.

Továbba, kitételként szerepel, hogy a támogatási programban csak az vehet részt, akinek olyan műszaki állapotban van az egyébként (rész)tulajdonában álló ingatlana, hogy az további beavatkozás nélkül is alkalmas a napelemes rendszer fogadására: így például megfelelő a tetőszerkezete és az elektromos hálózat sem igényel további fejlesztést.

Családok, illetve több személyes háztartások esetén figyeljünk arra, hogy háztartásonként 1 fő veheti igénybe a támogatást. Ebben az esetben viszont az egy főre jutó jövedelem kiszámolása kicsit trükkösebb, mert a háztartásban élő jövedelemmel rendelkező személyek mellett az eltartott személyeket is számításba kell vennünk.

A matek itt a következő: 

Az egy főre jutó jövedelem = a háztartásban élő keresők  2020 évi összkeresete  / az ingatlanba bejelentett, ott állandó lakcímmel rendelkező lakók száma

Amennyiben ez az összeg kisebb mint évi 4.850.000 Ft, a fogyasztó várhatóan jogosult a 100%-os állami támogatást igénybevenni. 

Fontos feltétel, amire a  részletes kiírás felhívja a figyelmet, hogy a pályázatba bevitt épület tulajdoni lapja nem tartalmazhat perjegyzést vagy végrehajtási jogot sem.

Ezen feltételek mellett viszont a támogatás keretösszege majdnem 35 ezer család számára nyújthat segítséget. Jól látható az is, hogy a feltételek nem a legszigorúbbak, így egy-két kitételtől eltekintve a legtöbb fogasztót feljogosítja a támogatás igénybevételére. Nézzük milyen kategórában választható napelem  állami támogatással, 0 önerővel .

 

Napelem állami támogatással, 0 önerővel:  a 100% állami támogatás napelemre különböző kombinációkban vehető igénybe

A támogatás három különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető, vagyis ezek nem összevonhatók, egy természetes személy csak a meghirdetett lehetőségek egyikével élhet. Tehát a 100% állami támogatás igénybe vehető :

I. Tetőszerkezetre telepített napelemes rendszerre, amely a saját fogyasztás kiváltását szolgálja.

VAGY

II. A saját energiafogyasztás kiváltását szolgáló napelemes rendszer telepítésére, kiegészítve azt az energiahatékonyságot javító más beruházásokkal, így például a nyílászárók cseréjével, saját tárolókapacitás telepítésével – értsd: a napelemes rendszerhez kapcsolódó tároló – , illetve a meglévő fűtési rendszer korszerűsítésével, amely elektromos fűtési rendszert tartalmazhat, így infra- vagy fűtőpanelek beépítését jelenti. 

VAGY

III. A saját energiafogyasztás kiváltását szolgáló napelemes rendszer telepítésére, kiegészítve azt az energiahatékonyságot javító más beruházásokkal, így a nyílászárók cseréjével, saját tárolókapacitás telepítésével, illetve a meglévő fűtési rendszer korszerűsítésével, amely hőszivattyús rendszer kiépítésével egészül ki.

Szakértői tipp a kategóriák értelmezésére vonatkozóan

A fent említett, egyes kategóriákba sorolt elemek mindegyikét igénybe  kell vennünk, ha az adott opció mellett döntünk!

második két kategória között fontos különbség, hogy az előbbi a központi fűtéssel nem rendelkezők, míg a második a már meglévő központi fűtéssel rendelkezők számára lett kialakítva.

 

Mekkora és milyen napelemes rendszer választható ingyen?

A napelemes rendszer mérete a pályázatban meghatározottak szerint az előző évi átlagfogyasztás alapján kerül meghatározásra, és egyenlőre úgy tűnik, hogy maximum 5 kWp teljesítménnyel lesz majd telepíthető. Azonban, itt még érdemes megvárni a pontosításokat, arra a számértékre vonatkozólag, amely alapján a fogyasztásból napelemes rendszer igényelhető teljesítménye számítható.

A napelemes rendszerek esetében műszaki és szakmai elvárások is meghatározásra kerültek, amely meghatározza, hogy a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítményét.”  Túllépés esetén pedigaz elszámolható költség összege arányosan csökkentésre kerül a 20% feletti különbözet mértékében.” 

Mekkora összegű támogatást lehet igényelni még az energetikai korszerűsítésre indított program keretén belül? 

Egyénileg a program három fő kategóriát különít el, így aki a program minden kitételének megfelel, a három támogatott rendszer valamelyikére más-más értékben pályázhat, így:

  • a csak napelemes rendszer kiépítéséhez bruttó 2.896.108 Ft,
  • az infra vagy fűtőpanelekkel bővített verzió esetén bruttó 9.368.464 Ft,
  • míg a hőszivattyúval korszírűsített fűtési rendszer választásakor bruttó 11.559.214 Ft vissza nem térítendő forrást nyerhet a pályázó.

A pályázat beadása négy ütemben indul majd, az első ütem november 15-én kezdődik. A megnyitást követően a program megyénként eltérő ütemben és más beadási határidővel teszi lehetővé az igénylést, egészen addig, míg a rendelkezésre álló forrás ki nem merül.

Fontos azonban, hogy a részletes kiírás szerint a beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg, akit már a pályázati anyag benyújtásakor szerepeltetni kell a támogatási kérelemben. Sőt, a felhívás jelzi, hogy a kivitelező céggel kötött vállalkozói előszerződést is mellékelni kell a beadott anyaghoz.

 Ahhoz, hogy pontosabban lássuk, 2021-ben a kivitelezés melyik szakaszában mennyi támogatás használható fel, érdemes vetnünk egy pillantást a fajlagos költségeket bemutató táblázatra is.

 

A költségek megoszlását a kiírásttervezetben meghatározottak alapján mutatjuk be, ami a még nem véglegessé tett verzió, azonban lényegi változásokat már nem várunk, ezért kiindulási alapnak megfelelő. 

 

De mi is az a Kivitelezői lista, kik szerepelnek rajta?

A Kivitelezői lista a pályázatban résztvevő, előzetes regisztrált kivitelezőket gyűjti össze. A listán szereplő cégek a pályázati anyaguk alapján egyfajta előszűrésen vesznek részt, szigorú szabályok mentén értékelik megfelelőségüket.
Így kivitelezői listára való felkerülés feltétele, hogy  a vállalkozás két lezárt üzleti évvel, valamint megfelelő jogosultságú szakemberekkel rendelkezzen. Kizárnak minden olyan céget, ahol felszámolási vagy csődeljárás van érvényben.
Aki megfelel az előírásoknak, az alábbi tevékenyégekben nyújthatnak kivitelezői segítségeket a pályázóknak:

Napelemes rendszer telepítése, azon belül:

 

  • a rendszer teljes telepítése, beleértve annak beüzemelését is,
    valamint a HMKE kialakításához szükséges tervezési és engedélyeztetési munkálatok
  • Energetikai korszerűsítési munkálatok, így például nyílászárócsere, további tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása.

A jelenleg elérhető kiírásról bővebben itt is tájékozódhat.

100%-allami-tamogatas-napelemre