fbpx

A vissza nem térítendő 100%-os állami támogatás csak akkor vehető fel, ha a pályázatunkat sikeresnek ítélték, tehát minden feltételnek megfeleltünk. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy az ügyféltől bekért dokumentumok is elfogadható formában, hiánytalanul érkezzenek be. Ebben segít gyors összefoglalónk, ami tartalmazza a pályázat beadásához szükséges összes dokumentumot.

A 100% napelem támogatás beadásakor ezekre a dokumentumokra van szükség az igénylő részéről

 

A napelem támogatottsága idén eléri a csúcsot, ez kétségtelen. Korábbi cikkünkben részleteztük a végleges pályázati kiírásra vonatkozó tudnivalókat, azonban ahhoz, hogy valóban el is nyerhessük a vissza nem térítendő támogatást meg kell hogy feleljünk a hivatalos kiírásban szereplő feltételeknek. Bár elsőre ilyesztőnek tűnhet a folyamat, a Best Solar szakértői igyekeznek megkönnyíteni a leendő napelemtulajdonosok dolgát. Ezért ebben a cikkben a 100% napelem támogatás esetén szükséges teljes dokumentumlistát közzétesszük. Kérjük fordíts kiemelt figyelmet a 18. pontban meghatározott dokumentumra. 

Ingyenes napelem feltétele a pályázat maradéktalan feltöltése is

Akár pályázatíróval dolgozunk, akár egyedül vágunk bele a folyamatba, fontos az első perctől kezdve tisztán látni mire van szükségünk a sikeres páyázat beadásához és a 100% napelem támogatás elnyeréséhez, hiszen csak így juthatunk napelemes rendszerhez ingyen.  A következő listán szereplő összesen (max.) 18 dokumentummal minden leendő napelem tulajdonosnak rendelkeznie kell, amennyiben élni szeretne az állami támogatással. 

   1.  Lakcímkártya, amely a pályázó hivatalos lakhelyét igazolja
   2. Magyar adókártya, amely a pályázatban megjelelölt, feljlesztésben érintett ingatlan tulajdonosainak adóazonosító jelét igazolja
   3. A pályázó nevére szóló bankszámlakivonat/banki igazolás/ bankszámla szerződés
   4. A beruházással érintett ingatlan hiteles vagy nem hiteles tulajdoni törzslapja, amely 30 napnál nem régebbi
   5. Amennyiben az ingatlan osztatlan közös tulajdon részét képzi, akkor szükséges a használati megosztási megállapodás
   6. Az 1. számú melléklet szerinti, rendszer által generált, hitelesített nyilatkozat
   7. A 2. számú melléklet szerint meghatalmazás amely a Pályázó helyett történő adatbenyújtást érvényesíti
   8. A 3. számú melléklet szerinti hozzájárulási nyilatkozat amennyiben a Pályázó az ingatlannak nem 100%-ban tulajdonosa
   9. A 4. számú melléklet szerint a beruházással érintett ingatlan összes tulajdonosától külön-külön aláírt és magánokirat formályában kiállított hozzájárulási nyilatkozat
   10. A 4.a melléklet szerinti nyilatkozat magánszemélyek adóazonosító jelének és jövedelmi adatainak kezeléséhez
   11. A 4.b melléklet szerinti nyilatkozat a fogyasztási adatainak lekéréséhez történő hozzájárulásról
   12. Amennyiben a Pályázó cselekvőképtelen természetes személy – magánszemély – akkor szükséges a gyám/gondnok kirendelését igazoló gyámhatósági vagy bírósági határozat
   13. Amennyiben a Pályázó teljes cselekvőképességgel nem rendelkező, nagykorú természetes személy – magánszemély – akkor szükséges az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat, továbbá a gondnok képviseleti jogosultságát igazoló dokumentum
   14. Komplex, tehát fűtéskorszerűsítést is tartalmazó pályázat esetén benyújtandó a meglévő állapotra vonatkozó energetikai tanusítvány
   15. Fotódokumentáció az ingatlan fejlesztés előtti állapotáról
   16. A 6. számú melléklet szerinti, a sablon alapján elkészített Vállalkozói szerződés(ek).
   17. A tervezői, ill. engedélyezési alátámasztó és mindkét fél által aláírt szerződés(ek)/megállapodás(ok)
   18. Az éves fogyasztás igazolására szolgáló utolsó évi elszámolásról szóló hivatalos, áramszolgáltató által kiállított nyilatkozat, melyből az igényelhető és indokolt rendszer mérete kerül kiszámolásra. 

Hol érhetőek el a szükséges mellékletek és nyilatkozatok? 

A fent említett mellékletek letölthetőek a napelem.palyazat.gov.hu megújult oldalán. Ide kattintva elérhetjük az oldalt, majd legörgetve a Pályázati Felhívás mellékletei pontra kattintva indul is a letöltés.

 

Forrás: napelem.palyazat.gov.hu

Ez is érdekelhet…

Mennyibe kerül egy visszwatt rendszer?

Mennyibe kerül egy visszwatt rendszer?

A visszwatt napelem rendszernek már ugyanolyan létjogosultsága lehet, mint a már ismert rendszertípusoknak. Részletezzük a visszwatt rendszer esetén várható árakat.